Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Mofo snowboarding aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.mofosnowboarding.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Mofo snowboarding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Mofo snowboarding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Mofo snowboarding opgenomen informatie en tarieven. Mofo snowboarding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de websites van Mofo snowboarding.

Hoewel Mofo snowboarding alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Mofo snowboarding niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Mofo snowboarding worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Mofo snowboarding uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Mofo snowboarding worden onderhouden wordt afgewezen.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Mofo snowboarding (ook niet via een eigen netwerk).

Mofo snowboarding verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.
Privacy
Mofo snowboarding is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Mofo snowboarding houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
Mofo snowboarding legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een Mofo snowboarding -lidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van Mofo snowboarding afneemt of anderszins contact heeft met Mofo snowboarding. Mofo snowboarding gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van het Mofo snowboarding -lidmaatschap, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht Mofo snowboarding rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunnen leden/bezoekers hun gegevens hiertegen laten blokkeren door een mail te sturen naar info@mofosnowboarding.nl
Klikgedrag
Op de website van Mofo snowboarding worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Mofo snowboarding haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies
Mofo snowboarding maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van Mofo snowboarding -site voor u gemakkelijker te maken.

www.mofosnowboarding.nl en andere websites
Op de site mofosnowboarding.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Mofo snowboarding kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Mofo snowboarding, ´t Erf 3831 NA Leusden, info@mofosnowboarding.nl

Wijzigingen
Mofo snowboarding behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
Mofo snowboarding Alle rechten voorbehouden.
VOOR AL JE VRAGEN BEL ONS OP 06-30393155 OF STUUR EEN MAIL NAAR INFO@MOFOSNOWBOARDING.NL